Individuell sorgbearbetning

Individuellt
Programmet för Sorgbearbetning™ är en kurs i hur man bearbetar och förlöser sin sorg efter dödsfall,
separationer och andra förluster. Kursen är utformad för att ge dig kunskap om hur du kan förlösa din
sorg så att du åter kan delta helt och fullt i livet.
En väns eller anhörigs död, skilsmässor, ovänskap och konflikter, ekonomiska förändringar och
sjukdomstillstånd är några exempel på förluster. Oavsett om förlusten inträffade nyligen eller för länge
sedan kan den fortfarande begränsa ditt liv.

Kursbeskrivning
Under kursen genomför den sörjande sitt eget sorgearbete. Kursledaren ger instruktioner, men det är
kursdeltagaren som gör arbetet. Kursen är ett sätt att förmedla kunskap och erbjuda stöd så att
kursdeltagaren kan genomföra sitt sorgearbete.
Första kurstillfället presenterar vi oss kort för varandra, går igenom kursupplägget, delar ut kursmaterial
och bok, diskuterar åtaganden och känslomässigt stöd, samt delar ut en första hemuppgift. Övriga sju
kurstillfällen har följande upplägg; Inledningsvis går vi igenom dagens tema och besvarar eventuella
frågor som kan ha uppstått sedan förra träffen. Därefter går vi igenom veckans hemuppgift.
Avslutningsvis ges en ny hemuppgift och vi skiljs åt tills nästa kurstillfälle. Skulle frågor på hemuppgiften
uppstå så ingår även möjligheten att ringa för vägledning.

Praktisk information
Kurslängd: 8 veckor.
Omfattning: Ett möte á 60 minuter per vecka, samt cirka 2 timmar för hemuppgifter.
Kursledare: Se respektive kurs.
Plats: Se respektive kurs.
Avgift: Se respektive kurs.
Övrigt: Kursmaterial ingår. Kurslitteratur kan eventuellt tillkomma.

 

 

 

 

Copyright © Svenska Institutet för Sorgbearbetning