Om Donna

Personlig utveckling har legat mig väldigt varmt om hjärtat i många år. Att inte stagnera, inte ge upp hoppet om en bättre morgondag- allt driver mig framåt. Utvecklas i empati, i medkänsla men också i min självkärlek! 

Efter flera år i kontorslandskap bestämde jag mig 2018 för att nu behövde livet få mer plats. Idén om Healspace var född, en hub där jag kan dela och vägleda andra i deras törnar, och få dela glädjen samt nyttan yogan har gett mig. Jag köpte en underbar liten yta strax utanför Tystberga, och här ska en shala skapas där alla, oavsett bakgrund eller fysisk form är välkomna.

Jag lever med en smärtproblematik och det är därför yoga och meditation kom in i mitt liv. Dämpande, lugnande och jag fick en känsla av att vara ett med min fysiska kropp, en känsla jag lärt mig älska trots ständig värk. För mig är det så enkelt att jag tror på att vi själva ansvarar för vår egen lycka, oavsett vad livets kofot kommer farandes med. Ingen annan kan göra jobbet, ingen annan kan få oss välja oss själva, framför allt. Din lycka ligger i dina händer, och ser du den inte är det ditt jobb, ingen annans, att gräva fram den ur dimman. För den finns inom oss, tillgänglig för alla. Att vara lyckliga är vår natur, dock lever vi idag på ett sätt där den naturliga lyckan hindras!

 För mig kom en vändning i livet lite som på beställning. Det var som att mitt inre hade fått nog, att nu var det dags! Dags öppna ögonen, ansvara, vända negativa trender till positiva och lyckosamma- det var dags för mig att leva fullt ut. Låta mig själv som individ ta plats, lyssna på vad mitt väsen ville. 

Sorgbearbetningen gav mig en chans fullborda relationer jag gravt sörjde, sorg som stod i vägen för ett lyckligt liv. Yogan och meditationen har gett mig en otroligt värdefull länk till mitt psykiska jag genom att älska mitt fysiska jag, bra dagar och dåliga dagar. Jag hoppas att genom Healspace inte bara erbjuda yoga och sorgbearbetning, men också få ynnesten vara en liten bricka i andras liv som bidrar till mer glädje och ro.

Tills ladan är klar på Lilla Brunna kommer yoga asana och meditationsklasser ges i hyrda lokaler, vilket är härligt eftersom jag får en fin chans samarbeta med andra aktiva företagare i bygden! Att nätverka och samarbeta ligger mig varmt om hjärtat, tillsammans med andra kan magi skapas!

I min roll som yoga och mediationeslärare drivs jag av kärlek till inre lugn och en total känsla av sammanhang. Mina klasser präglas oavsett yoga asanaform av en stillhet i rörelsen, där kroppen ges allt utrymme den kräver och behöver. Fokus ligger på dig som individ, din säkerhet och din trygghet. Jag lär ut det jag kan, och det jag själv praktiserar- inget annat.

Meditation och yoga asana- som jag får till mig av mina lärare och som förs vidare genom mitt hjärta till ditt. Jag är certifierad yoga och mediationslärare på pappret- men som yogini är jag en evig student och ödmjuk inför klassisk yoga där traditionen stammar från Indien.

 

Välkommen till mitt Healspace, jag hoppas du ska trivas!